Milí rodiče, zde je výukový materiál pro VŠECHNY TŘÍDY (nejen pro Motýlky)

Naším záměrem je přinášet Vám zde inspiraci, podněty a užitečné odkazy pro dobu, kdy děti nemohou docházet do mateřské školy.

Naším cílem je Vás ani Vaše dítě nepřetěžovat, nenudit a neunavovat zbytečnými úkoly a nabízet činnosti, které budou dětem přinášet radost.

 Dejte dětem za úkol vytvořit si ,,své portfolio“.

Jak na to: děti si do krabice, šanonu aj. uloží ,,úkoly“, které doma vytvořily (obrázky, pracovní listy, výrobky, fotografie….) a až to bude možné, přinesou portfolio ukázat do školky paní učitelce.

Pozor!!! Výuka předškoláka není o množství vypracovaných pracovních listů. U předškolního dítěte je důležitý celkový rozvoj. Dítě se v tomto věku učí prožitkem. Proto dítěti dopřejte daná témata prožívat všemi smysly 🙂